Πώς η πανδημία και το lockdown επηρέασαν τη στροφή προς λύσεις εναλλακτικές του καπνίσματος

H πανδημία δεν άλλαξε μόνο τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε αλλά μας ανάγκασε να ξανασκεφτούμε όλα όσα μέχρι σήμερα θεωρούσαμε ως δεδομένα. Η διασφάλιση της υγείας μας αποτελεί πλέον πρωταρχικό μέλημα και η ανησυχία μας για την προστασία του αναπνευστικού μας συστήματος, το οποίο και πλήττει κυρίως η νόσος του Covid-19 είναι ιδιαιτέρως έντονη.

Αυτή η τάση αποτυπώνεται με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο στην πρόσφατη ανάλυση του Consumer Research & Analysis Unit της Nobacco, η οποία έδειξε πώς το lockdown έστρεψε το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού προς λύσεις εναλλακτικές του καπνίσματος.

Η έρευνα, η οποία βασίστηκε σε αυθόρμητες (όχι προκαθορισμένες) απαντήσεις περισσότερων από 2.600 καταναλωτών στο ιδιόκτητο δίκτυο καταστημάτων της Nobacco (από τις 04/05- 30/10/2020), καταδεικνύει πως η έντονη ανησυχία για την υγεία του αναπνευστικού συστήματος, η αποφυγή καπνίσματος στο σπίτι αλλά και η διαχείριση του άγχους είναι βασικοί λόγοι για τους οποίους οι καταναλωτές αναζητούν εναλλακτικές στο κάπνισμα λύσεις.

Πρόκειται για τοποθετήσεις καταναλωτών οι οποίοι είτε είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούν εναλλακτικά προϊόντα καπνίσματος τους προηγούμενους τρεις μήνες, είτε δεν είχαν χρησιμοποιήσει τέτοια προϊόντα στο παρελθόν.

Αντιμετώπιση των ανησυχιών για την υγεία, του παθητικού καπνίσματος και του άγχους.

Συγκεκριμένα, σχεδόν 3 στους 10, το 28%, ανέφερε ότι η εξάπλωση του κορωνοϊού στη χώρα μας προκάλεσε ή ενέτεινε την ανησυχία για την πιθανότητα μόλυνσης του αναπνευστικού συστήματος και μείωσης της ανοσοποιητικής άμυνας του οργανισμού. Ένας στους 7 καταναλωτές (15%) αιτιολόγησε την επιλογή του πρωτίστως ως προσπάθεια να μειωθεί η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα σε κλειστούς χώρους ως αποτέλεσμα της πολύωρης παραμονής στο σπίτι.

Ένα μικρότερο τμήμα κάτω του 1 στους 10, σχεδόν 7%, αναφέρει ως βασικό λόγο την ανάγκη διαχείρισης των συναισθημάτων και του ψυχικού φορτίου που προκαλείται από την απειλή της υγείας, τις οικονομικές επιπτώσεις και τα περιοριστικά μέτρα. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω λόγοι αναφέρθηκαν επιπροσθέτως και εκτός του βασικού λόγου μετάβασης σε εναλλακτικά προϊόντα του καπνίσματος, που είναι η μείωση των βλαβερών συνεπειών του καπνίσματος (περίπου 1 στους 2).

Τα παραπάνω ευρήματα αποτελούν μια πρώτη ένδειξη ότι οι συνθήκες της πανδημίας άφησαν το ίχνος τους και στα κίνητρα που καθορίζουν την εγκατάλειψη του καπνίσματος και την αναζήτηση άλλων λύσεων που θεωρούνται μειωμένης βλάβης. Θα αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικής διερεύνησης αν και για πόσο τα «ίχνη» του κορωνοϊού στις καταναλωτικές αυτές στάσεις θα διατηρηθούν και μετά τη λήξη της πανδημίας.