Νέα έρευνα: Το άτμισμα ΔΕΝ αυξάνει την εξάρτηση από τη νικοτίνη

Τα ατμιστικά προϊόντα έχουν προσελκύσει την προσοχή των ΜΜΕ και των καταναλωτών λόγω των ισχυρισμών για την εθιστική τους φύση, την ποικιλία των γεύσεων και την όλο και πιο αυξημένη χρήση τους από τους εφήβους. Μια μελέτη του Penn State College of Medicine αναφέρει, ότι οι συσκευές αυτές μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα παραδοσιακά τσιγάρα (σ.σ. τα οποία περιέχουν μια σειρά από επιβλαβείς χημικές ουσίες), χωρίς να αυξάνουν τη συνολική εξάρτησή τους από τη νικοτίνη.

Το κάπνισμα αποτελεί κύρια αιτία θανάτου στις ΗΠΑ και παρά το ενδιαφέρον για τη διακοπή του τσιγάρου και τη διαθεσιμότητα εγκεκριμένων -από τον FDA- μεθόδων διακοπής, οι καπνιστές εξακολουθούν να αγωνίζονται να το κόψουν. Αρκετοί ειδικοί στον τομέα της δημόσιας υγείας έχουν προτείνει το άτμισμα, ως εναλλακτική λύση μειωμένης βλάβης έναντι των τσιγάρων.

Η Jessica Yingstεπίκουρη καθηγήτρια Επιστημών Δημόσιας Υγείας και ερευνήτρια του Ινστιτούτου Καρκίνου του Penn State και οι συνάδελφοί της στο Κέντρο Έρευνας για τον Καπνό και την Υγεία του Penn State, μελετούν τα ατμιστικά προϊόντα και το κατά πόσο μπορούν να βοηθήσουν τους χρήστες νικοτίνης να σταματήσουν το κάπνισμα ή να μειώσουν, έστω σε πρώτη φάση, την έκθεσή τους σε επιβλαβείς τοξικές ουσίες που βρίσκονται στα τσιγάρα. Η τελευταία τους μελέτη έθεσε ένα σημαντικό ερώτημα: αν η έναρξη του ατμίσματος για τη μείωση του καπνίσματος θα μπορούσε, ενδεχομένως, να αυξήσει την εξάρτηση από τη νικοτίνη.

«Η έρευνα για το θέμα αυτό είναι γενικώς αντικρουόμενη, επειδή σε προηγούμενες μελέτες οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούσαν τις δικές τους συσκευές με άγνωστο προφίλ παροχής νικοτίνης», δήλωσε ο Yingst για να προσθέσει: «Αυτή τη φορά, όμως, η μελέτη μας χρησιμοποίησε συσκευές με γνωστά προφίλ παροχής νικοτίνης, γεγονός που μας επέτρεψε να συγκρίνουμε αποτελεσματικά τον τρόπο με τον οποίο τα διαφορετικά επίπεδα νικοτίνης σε μια συσκευή, μπορεί να επηρεάσουν την εξάρτηση των χρηστών από τη νικοτίνη και την ικανότητα μείωσης της χρήσης τσιγάρου».

Οι ερευνητές συμπεριέλαβαν 520 συμμετέχοντες που ενδιαφέρονταν να μειώσουν το τσιγάρο. Οι συμμετέχοντες έλαβαν τυχαία ένα ατμιστικό προϊόν που παρείχε 36, 8 ή 0 mg/ml νικοτίνης ή ένα υποκατάστατο τσιγάρου που δεν περιείχε καπνό, ως βοήθημα στην προσπάθειά τους να μειώσουν το κάπνισμα.

Στους έξι μήνες, όλοι οι συμμετέχοντες στις ομάδες του ατμίσματος ανέφεραν σημαντική μείωση του καπνίσματος, με τους συμμετέχοντες ειδικότερα στην ομάδα των 36 mg/ml να καπνίζουν τον μικρότερο αριθμό τσιγάρων ανά ημέρα. Επίσης, έκαναν λόγο για χαμηλότερη εξάρτηση από τη νικοτίνη στο Penn State Cigarette Dependence Index, από ότι οι συμμετέχοντες στην ομάδα υποκατάστατων τσιγάρων.

«Τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι η χρήση ατμιστικών προϊόντων ή υποκατάστατου τσιγάρου για τη μείωση του καπνίσματος μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αυτοαναφερόμενης χρήσης τσιγάρων και της εξάρτησης από τη νικοτίνη», δήλωσε ο Yingst, ο οποίος διευθύνει το Πρόγραμμα Διδακτορικού της Δημόσιας Υγείας του Κολλεγίου Ιατρικής, συμπληρώνοντας. «Είναι σημαντικό ότι η χρήση των ατμιστικών προϊόντων υψηλής συγκέντρωσης δεν αύξησε τη συνολική εξάρτηση από τη νικοτίνη και συνδέθηκε με μεγαλύτερη μείωση του καπνίσματος τσιγάρων σε σύγκριση με το υποκατάστατο τσιγάρου».

Ενώ έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι το άτμισμα θα μπορούσε να αυξήσει τη συνολική εξάρτηση από τη νικοτίνη, η ερευνητική ομάδα λοιπόν δήλωσε ότι η μελέτη τους διαπίστωσε ότι η έναρξη της χρήσης ατμιστικών προϊόντων για τη μείωση του καπνίσματος οδήγησε σε μειωμένη εξάρτηση από το τσιγάρο και χαμηλή εξάρτηση από το άτμισμα. Στο μέλλον, θα αξιολογήσουν τις επιπτώσεις στην υγεία από την πλήρη μετάβαση από το κάπνισμα στο άτμισμα.